รวมภาพกิจกรรมเกริกวิทยาลัยHome > รวมภาพกิจกรรมย้อนหลัง > 2552 > วันไหว้ครู > การประกวดจัดพานไหว้ครู

TITLE  +   - 
FILE NAME  +   - 
DATE  +   - 
POSITION  +   - 
new_dsc_0070.jpg
729 views
new_dsc_0073.jpg
289 views
new_dsc_0102.jpg
271 views
new_dsc_0129.jpg
686 views
new_dsc_0160.jpg
428 views
new_dsc_0194.jpg
294 views
new_dsc_0206.jpg
375 views
new_dsc_0220.jpg
444 views
new_dsc_0293.jpg
924 views
new_dsc_0787.jpg
452 views
new_dsc_0788.jpg
408 views
new_dsc_0789.jpg
364 views
13 files on 2 page(s) 1

การประกวดจัดพานไหว้ครู วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552
การประกวดออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
และขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 6 ทีม ดังนี้ ด้วยค่ะ
ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ
1. นายธีรวัฒน์ รอดเจริญ ปวส.1/1
2. น.ส.เกศินี ป้อมวิเชียร ปวส.1/1
3. น.ส.ปารมี ลาภเลิศ ปวส.1/1
4. น.ส.สาลิณี ศรีรุ่งเรือง ปวส.1/1
5. น.ส.แสงระวี ศักดาเดช ปวส.1/1


รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1
1. น.ส.ดารารัตน์ ลุนสิน ปวช.2/1
2. น.ส.จุฬารัตน์ สมดี ปวช.2/1
3. น.ส.พุทศชาติ เกล้าผม ปวช.2/1
4. น.ส.อรุโนชา แสงโชติ ปวช.2/1
5. น.ส.กิตตินันท์ แหยมบริบูรณ์ ปวช.2/1
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
1. น.ส.พรรณทิพย์ ชูเนตร ปวช.1/2
2. น.ส.สุพรรณี บัวพันธ์ ปวช.1/2
3. น.ส.สุรารักษ์ ชัยฤกษ์ ปวช.1/2
4. น.ส.ขนิษฐา กุลแก้ว ปวช.1/2
5. น.ส.นิศารัตน์ เนยประเวศ ปวช.1/2
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ
1. น.ส.สิรภัทร สร้างถาวร ปวช.3/5
2. น.ส.วราภรณ์ จารัตน์ ปวช.3/5
3. น.ส.สุภัชชา อยู่เป็นสุข ปวช.3/5
4. น.ส.วิชุดา รัตนะ ปวช.3/5
5. น.ส.มัทรี ศรีสุข ปวช.3/5
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1
1. น.ส.จุฑารัตน์ อิ่มเอิบ ปวช.2/3
2. น.ส.นุชสรา วงษ์ศักดา ปวช.2/3
3. น.ส.พัทธนันท์ เทพทอง ปวช.2/3
4. น.ส.วราภรณ์ ช่วงถึก ปวช.2/3
5. น.ส.สุวิดา เนตรน้อย ปวช.2/3

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
1. นายอภิวัฒน์ คล้ายอุบล ปวช.2/5
2. น.ส.ทัดดาว รักษาสุข ปวช.2/5
3. น.ส.ทิชาพร เจริญอมรเดช ปวช.2/5
4. น.ส.ธัญวรัตน์ รามิฬ ปวช.2/5
5. น.ส.อรรถมนพรรณ ชาดาศักดิ์สมบัติ ปวช.2/5