ยินดีต้อนรับสู่เกริกวิทยาลัย

กำหนดการ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553      การปฐมนิเทศ  นักเรียน นักศึกษาใหม่  รายละเอียดดังนี้

 •  ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.  เป็นต้นไป
 •  นักเรียน นักศึกษา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเกริกวิทยาลัย หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับเครื่องแบบ สามารถใส่เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือ ชุดสุภาพ
 •  นักเรียน นักศึกษา ที่มอบตัว-วัดตัว รอบ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553  รับเครื่องแบบนักเรียน ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป   ณ  อาคารอเนกประสงค์

*** กรุณานำใบเสร็จรับเงินแสดงเป็นหลักฐานเพื่อรับเครื่องแบบ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553    กิจกรรม Freshy Camp 2010

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553    เปิดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02 312 5382 หรือ 02 312 5115 ต่อ 110

นักเรียน นักศึกษา คนใดมีความประสงค์กู้ยืม กยศ.

 • สำหรับ ผู้กู้ยืมรายเก่า  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2553
  ให้เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ E–Studentloan ( www.studentloan.or.th)
  ได้ตั้งแต่วันที่    1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2553

 •  สำหรับ ผู้กู้ยืมรายใหม่  ที่สนใจจะกู้ยืมในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
  ให้เข้าไปลงทะเบียนขอรหัสผ่านระบบ E–Studentloan (www.studentloan.or.th)  
  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 30 เม.ย. 2553 และยื่นแบบคำขอกู้ยืม ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2553

กำหนดการนักเรียนชั้นปวช.1 2 และนักศึกษาชั้นปวส.1

กำหนดการนักเรียนชั้นปวช.1 2 และนักศึกษาชั้นปวส.1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
5 ต.ค. 2553 ประกาศรายชื่อผู้ที่ติด “0” และ “ม.ส.” 
5 - 6 ต.ค. 2553 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1 - 2
11 - 13 ต.ค. 2553 สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนชั้นปวช.1 - 2 
26 - 28 ต.ค. 2553 ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย 2553 สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1 - 2 และนักศึกษาชั้นปวส.1

 เปิดเรียนภาคปลาย 2553 สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1 - 2 และนักศึกษาชั้นปวส.1
2 พ.ย. 2553 ประกาศผลสอบไล่ สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1 - 2
 และนักศึกษาชั้นปวส.1 เปิดภาคเรียนตามปกติ

กำหนดการนักเรียนชั้นปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
22 พ.ย. 53  เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2553
- สัมมนาหลังการฝึกงาน นักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2 
22-24 พ.ย. 53  ประกาศผลสอบไล่ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2
-  ลงทะเบียนสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นปวช.3 และเรียนตามปกติ
- ลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 และเรียนตามปกติ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 53  สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3

หลักฐานการรับสมัครเรียน/การมอบตัว

 • ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน นักศึกษา บิดามารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02 312 5382 หรือ 02 312 5115 ต่อ 110

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย บางพลี จัดการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ รัฐบาลให้การสนับสนุน

 1. ค่าเล่าเรียน
 2. หนังสือเรียน
 3. อุปกรณ์การเรียน
 4. เครื่องแบบนักเรียน
 5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 02 312 5115 ต่อ 110

ปริญญาโท ม.เกริก (ศูนย์บางพลี) เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2554

ปริญญาโท ***เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2554
หลักสูตร 1 ปี 2 เดือน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 42 หน่วยกิต
การจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 0 2312 5382 /
0 2312 5115 ต่อ 110 หรือ 086 037 8777

เกริกวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตซอล 2011

พบกับความมันส์ได้ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ี่ เกริกวิทยาลัย

22 - 26 สิงหาคม 2554
ทุกเที่ยงวันและหลังเลิกเรียน
ร่วมเชียร์ร่วมลุ้น
มันส์จนแมตช์สุดท้าย

เกริกวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

เกริกวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
กำหนดการ :
-เปิดรับ“สมัครและมอบตัว” ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2554
-เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตและจุดรับสมัครเกริกวิทยาลัย
-นัดหมายวัดเครื่องแบบ รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
086 037 8777, 084 106 4090, 02 312 5382, 02 312 5115 ต่อ 110

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2สาขาภาษาต่างประเทศศึกษาดูงาน ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเกริกวิทยาลัยร่วมบริจาคโลหิต ณ บริษัทโตโยต้าชัยรัชการจำกัด
K.I. Underdog เล่นดนตรีตลาดนัดเรือบิน
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ประจำปี 2560
นักเรียนนักศึกษาปวช.2และปวส.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3.สาขาวิชาการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
K.I. Underdog มอบความสุขผ่านเสียงดนตรีพร้อมทั้งคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษาร่วมเป็นอาสาสมัครสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเกริกวิทยาลัยร่วมทำดอกไม่จันทน์
เกริกวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560
เกริกวิทยาลัยจัดพิธีการมอบสูทให้กับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช.1ปี
บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร ณ เกริกวิทยาลัย
The Day of Honour เกริกวิทยาลัยปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พิธีรำลึกผู้ก่อตั้งเกริกวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 “65 ปีแห่งเกริกวิทยาลัย 39 ปีแห่งความคิดถึง อาจารย์ดร.เกริก มังคละพฤกษ์”
เกริกวิทยาลัยจัดกิจกรรมฝึกอบรม“แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ”ปีการศึกษา2560
เกริกวิทยาลัยจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
เกริกวิทยาลัยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2560ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
นักเรียน และนักศึกษาเกริกวิทยาลัยร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์บูรณะ
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา2560
เกริกวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเรื่องการหางานอย่างมืออาชีพปีการศึกษา2560
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่“FRESHY DAY 2017”
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารเกริกวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริกร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
กิจกรรมต้อนรับน้องเข้าสู่สาขา
เกริกวิทยาลัยจัดอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรในหัวข้อ Sound Nice Right Voice 2017
โครงการSound Soul Society
เกริกวิทยาลัย ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปวช.2ปวช.3และนักศึกษาปวส.2ปีการศึกษา2560
การสัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจในหัวข้อ“Inspired by yourself”
การสัมมนาสาขาวิชาการบัญชีในหัวข้อ“เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพ”
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ Sea Life Bangkok Ocean World
สาขาวิชาการตลาดศึกษาดูงาน ณ บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
สัมมนาควันหลงฝึกงานปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนาของสาขาวิชาการท่องเที่ยวในหัวข้อ “That’s Right ใช่คุณ”
การสัมมนาสาขาวิชาการตลาดในหัวข้อ “สร้างธุรกิจให้ปังด้วยพลังSocial”
เกริกวิทยาลัยรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา 2560
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
เกริกวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โครงการอบรมธรรมมะ ในหัวข้อ “ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9”
โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน ณ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมืองจำกัด
ปัจฉิมสัมพันธ์ปีการศึกษา2559
วิชาการร่มพฤกษ์ปีการศึกษา2559
พิธีประกาศเกียรติคุณประจำปีการศึกษา2559
เกริกวิทยาลัยรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2560
นักดนตรีวงKIUNDERDOGเล่นดนตรีณตลาดน้ำโบราณบางพลี
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพในหัวข้อ “Look Smart , Be Smart”
สาขาการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์จังหวัดนครปฐม
ครูดีเด่นครั้งที่2ปีการศึกษา2559
วันเกิดอาจารย์ก้อง
ตรวจสุขภาพประจำปี2559
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31สืบสานพระราชปนิธานของพ่อ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เกริกเกมส์2016
ครูผู้มีอุดมการณ์
คนดีศรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา2559
เกริกวิทยาลัยจัดกิจกรรมChristmas Day
ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559
สัมมนาหลังการฝึกงานปีการศึกษา2559
เกริกวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”ณโรงเรียนคลองบางแก้ว ปีการศึกษา 2559
เกริกวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2558
เกริกวิทยาลัย ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันลอยกระทงปี 59
ร่วมกิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ”
เกริกวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ในหัวข้อ “Show off”
เกริกวิทยาลัยนำนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวข้าศึกษาดูงาน ณ คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยเกริก
ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมพานักเรียนนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการตลาดเข้าอบรมในหัวข้อ"การสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ”
เกริกวิทยาลัยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
เกริกวิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เกริกเกมส์ปีการศึกษา2558
กิจกรรมตลาดนัดลานน้ำพุปีการศึกษา 2559
นักเรียนและนักศึกษาเกริกวิทยาลัยร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดราษฎร์บูรณะ(บางปลา)
พิธีมอบสูทนักเรียนใหม่ระดับชั้นปวช.1ปีการศึกษา2559
นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวศึกษาดูงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
นักเรียนและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “ฅนไทย เสน่ห์ กิน ถิ่นไทย”
นักเรียนชั้นปวช.3สาขาวิชาการท่องเที่ยวศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดชลบุรี
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559
ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
FRESHY DAY 2016
ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2558(ครั้งที่2)
เล่นดนตรีมาเก็ตวิลเลจ
ปฐมนิเทศครั้งที่ 1/59
อบรมงานประกันคุณภาพ59 ณ ม.เกริก
ตรวจสุขภาพประจำปี2559
อบรมบุคลิกภาพ
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษา59
สำนักงานเขตมาตรวจโรงเรียน
ท่องเที่ยวเรียนเปิดไวน์
อบรมธรรมมะ
ครูดีเด่นประจำปี58
นิทรรศการบริษัทญี่ปุ่น
ปัจฉิมสัมพันธ์
วันวิชาการ
แข่งขันทักษะ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
สัมมนา “ความฝันของเรา ความฝันของใคร”
ควันหลงฝึกงาน
สาขาการตลาดดูงาน
สาขาประชาสัมพันธ์ดูงาน
สาขาคอมพิวเตอร์ดูงาน
HAPPY MONKEY PARTY 2016
กิจกรรมจิตอาสา ทำกระทงถวายวัด
สัมมนาหลังการฝึกงาน ปี 2558
เกริกวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันพ่อปี58
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่2/2558
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2558
อบรมเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงาน
อบรมเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงาน หัวข้อ “เคล็ดลับจากฝ่ายบุคคล”
สาขาท่องเที่ยวนำทัวร์
นักเรียน นักศึกษา เกริกวิทยาลัย ร่วมงานฅนไทย: เสน่ห์ กิน ถิ่นไทย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 หัวข้อ รักแม่....ที่สุด
อบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยครู
เสวนาพาเที่ยวเรื่องเรียน เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
พิธีรำลึก “ดร.เกริก มังคละพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2558
รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูครูกวีศรีแผ่นดิน 2558
พิธีส่งมอบธงคณะกรรมการนักเรียน 22 กรกฎาคม 2558
เกริกวิทยาลัย จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
ประกวดพานไหว้ครู “น้อมจิตวันทา...บูชาครู” 2558
เปิดโครงการหางานอย่างมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
ปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
FRESHY DAY 2015
จัดการประกวดงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2557
จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558
จัดโครงการเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4
คณะกรรมการ ตรวจโครงการขยายหลักสูตร ปวส.วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปัจฉิมนิเทศ 2557
จัดสัมมนาของสาขางานการบัญชี
จัดสัมมนาของสาขางานการขาย
สาขางานประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โค้กเวิลด์
วันวิชาการร่มพฤกษ์ 2557
สาขางานการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการนำเที่ยว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
สัมมนาขึ้น ในหัวข้อ “พี่เก่าเล่าเรื่อง”
ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
อาจารย์สืบศักดิ์ หนูพันธ์ และ อาจารย์ธนิฐ วอทอง ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
คนดีศรีสมุทรปราการ 2558
Get Good Goat New Year Party 2015
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางวิชาการ “ประเพณีรับบัว” 2557
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 2557
จัดการอบรมโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 2557
ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2557
ปตท. ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
วันรำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน 2557
รับมอบธงคณะกรรมการนักเรียน 2557
อบรมก่อนฝึกงาน 2557
โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 2557
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ในชุมชน 2557
Freshy Day 2014
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการวิจัย
คณาจารย์อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสอน
ปัจฉิมสัมพันธ์ 2556
วิชาการร่มพฤกษ์ 2556
สาขางานการขาย ศึกษาดูงานดรีมเวิลด์
ปวส.1 ศึกษาดูงานสวนจิตรลดา
สาขาการประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานสวนสยาม-ทะเลกรุงเทพฯ
งานปีใหม่
Christmas day 2556
แข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี
วันพ่อแห่งชาติ 2556
ศึกษาดูงาน CPF
สัมนาหลังฝึกงาน 2556
ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สัมนาก่อนการฝึกงาน 2556
รับมอบธงคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา 2556
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว จ.ชลบุรี
ศึกษาดูงานดาษดา แกลลอรี่ จ.ปราจีนบุรี
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2556
ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2556
ประกวดสุนทรพจน์
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
วันรำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน
ถวายเทียนเข้าพรรษา
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา 2556
ปวส.ร่วมงานตลาดนัดแรงงาน
PR Party 2556
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
Freshy Day 2013
ปฐมนิเทศ ปวช.1 ปีการศึกษา 2556
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน
สาขางานการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน
ปวส.ดูงาน บ.เจเอสแอล
ปัจฉิมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2555
งานวิชาการร่มพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2555
  สาขาภาษาต่างประเทศดูงาน
  สาขาการบัญชีดูงาน
  สาขางานการประชาสัมพันธ์ดูงาน
  ผู้บริหารและครูดีเด่น
  ครูดีเด่น
  ประชุมผู้ปกครอง
  แนะนำสาขางาน
  ควันหลงฝึกงาน
  ศึกษาดูงานสวนจิตรลดา
  ประมูลของรักอาจารย์
  Black Jelly
  วันเด็ก 2556
  ปีใหม่ 2556
  คริสต์มาส
  เกริกสัมพันธ์
  กิจกรรมอาเซียนหรรษา
  กิจกรรมวันพ่อ 2555
  ศึกษาดูงานอัมพวา
  สาขาการขาย ศึกษาดูงาน
  นิเทศการฝึกงานและสัมมนาหลังการฝึกงาน
  ศึกษาดูงานมิวเซียมสยาม
  ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  อบรมฝึกงาน 2555
  ประกวดสุนทรพจน์
  ตลาดนัดสินค้ามือสอง
  อบรมบุคลิกภาพ
  รับมอบธงคณะกรรมการนักเรียน
  ถวายพระพรวันแม่ 2555
  แห่เทียนพรรษา 2555
  พิธีรำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน ครบรอบ 60 ปี
  ทัศนศึกษาดูงานเวิร์คพอยท์ เฟสติวัล
  นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ
  ย้อนวันวาน "หวานเก่า"
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
  ประกวดจัดพานไหว้ครู 2555
  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555
  Freshy Day 2012
  ปฐมนิเทศ ปวช.1 ปีการศึกษา 2555
  มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดมงคลนิมิต
  ปัจฉิมสัมพันธ์ (ต่อ)
  ปัจฉิมสัมพันธ์ 2554
  "สร้างสรรค์ประสบการณ์ สุดยอดนักขาย ปีที่ 2"
  "เส้นทางคนข่าวภาคภาษาอังกฤษ"
  นักศึกษา ปวส.1 และ 2 ศึกษาดูงาน IKEA
  ประชุมผู้ปกครอง ภาคปลาย 2554
  วันวาเลนไทน์ 2012
  วันวิชาการ'54
  วันเด็ก 2555
  วันครู 2555
  ราตรีไฉไล ปีใหม่ร่มพฤกษ์ 2555